Apakah Maksud Rayuan Interlokutori?

share on:

Apakah Maksud Rayuan Interlokutori?

Rayuan bantahan terhadap arahan yang dibuat ketika peringkat interlokutori (di peringkat praperbicaraan) litigasi sivil. Dalam Mahkamah Tinggi, rayuan bantahan terhadap sesuatu arahan oleh ketua mungkin dibuat kepada hakim oleh sebab hak, rayuan hakim kepada Mahkamah Rayuan memerlukan kebenaran hakim atau Mahkamah Rayuan. Dalam mahkamah daerah, rayuan dibuat oleh pendaftar kepada hakim dan dari situ (dengan kebenaran) dibawa pula ke mahkamah rayuan.

Rujukan:

http://www.jksm.gov.my/index.php/jksm-staff/services/aglossary/Glosari-1/R/Rayuan-Interlokutori-71/

Leave a Response